Kierownik projektu CD NIWA

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

krawczykProf. Henryk Krawczyk jest specjalistą w dziedzinie systemów komputerowych o architekturze rozproszonej oraz inżynierii oprogramowania. Jest kierownikiem Katedry Architektury Systemów Komputerowych, był także czterokrotnie dziekanem wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2008 roku jest rektorem Politechniki Gdańskiej. Był promotorem 22 rozpraw doktorskich. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (m. in. Tempus, Copernicus, Esprit i Mayday Euro 2012 – jeden z najbardziej innowacyjnych grantów badawczych) i jest współautorem dwóch licencji (2010, 2011) w projekcie badawczym związanym z systemami VoIP. Jest autorem kilku implementacji systemów komputerowych (np. system wspomagający badania endoskopowe wykorzystywany przez Gdański Uniwersytet Medyczny) i ponad 350 publikacji naukowych (99 cytowań obcych, Index-H: 3), w tym jednej zagranicznej monografii oraz dziewięciu książek z serii KASKBOOK, związanych z pracami naukowymi Katedry Architektury Systemów Komputerowych. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Rady Użytkowników CI TASK oraz Komitetów Naukowych WETI, IBS PAN i IPI PAN. Jest członkiem Prezydium KRASP i Przewodniczącym Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP.

Zespół

Zespół CD NIWA składa się z pracowników Politechniki Gdańskiej, interesujących się systemami komputerowymi wysokiej wydajności, przetwarzaniem multimediów oraz przetwarzaniem języka naturalnego i semantyką. W skład zespołu wchodzą osoby ze stopniem doktora, doktoranci oraz studenci. Specjalizujemy się w technologiach C++ (np. RDMA, MPI, Boost, GStreamer) i Java (Spring, Hibernate, ActiveMQ). Nasi programiści mają bogate doświadczenie w projektach naukowych i biznesowych, takich jak MAYDAY EURO 2012, Platon, PLGrid, Beesy Cluster, Tempus, Copernicus i ERS (Endoscopy Recommender System). Część zespołu posiada certyfikaty IBM, Oracle/Sun, Novell oraz LPI (np. OCPJP i LPIC). Koncentrujemy się nie tylko na wytwarzaniu oprogramowania, ale i badaniach związanych z systemami obliczeniowymi wysokiej wydajności. Tworzymy modele bazujące na danych diagnostycznych, projektujemy i wykonujemy testy w celu ich udowodnienia, a następnie używamy ich do rozwiązywania rzeczywistych problemów.