Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie zakupu i instalacji serwerów pamięci masowej w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych PG