Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych PG