Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie remontu instalacji klimatyzacji w budynkach WETI. Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych