Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy zintegrowanego środowiska wytwarzania oprogramowania przystosowanego do obsługi języka C/C++ w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych PG