Papier firmowy (doc, kolor)

Papier firmowy (doc, mono)

Opis dokumentu księgowego

Polecenie wyjazdu służbowego, delegacja krajowa

Polecenie wyjazdu służbowego, delegacja zagraniczna

Rachunek kosztów podróży krajowej

Rachunek kosztów podróży służbowej zagranicznej

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego

Wniosek o wyjazd na delegację

Lista obecności

Szablon prezentacji

Oznaczenia (mono)

Oznaczenia (kolor)

Formularz informacji dla zespołów

Logotypy unijne

Logo CD NIWA (różne warianty, pdf)

Logo CD NIWA (różne warianty, png)

Logo CD NIWA (różne warianty, svg)

Księga identyfikacji wizualnej NSS

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu

Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu