Tytuł projektu:

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji

Realizacja:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
CI TASK

Typ projektu:

Projekt strukturalny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 ”Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Cel projektu:

Celem Projektu jest utworzenie Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) świadczącego kompleksowe usługi w obszarze kompetencji technologicznych dotyczącym nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji (równoległych, rozproszonych i mobilnych) oraz oferujące zaawansowaną infrastrukturę informatyczną, platformy wytwarzania aplikacji i katalog usług doradczych.

Zastosowanie:

  • Zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej.
  • Umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.