Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie remontu instalacji klimatyzacji w budynkach WETI. Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie wykonania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy zintegrowanego środowiska wytwarzania oprogramowania przystosowanego do obsługi języka C/C++ w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie zakupu i instalacji serwerów pamięci masowej w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Zamówień … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie zapewnienia dostępu do platformy konferencyjnej on-line w ramach projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy przełączników pracujących w technologii InfiniBand  w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie dostawy klastra serwerów obliczeniowych w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu … Kontynuuj

Więcej...

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w sprawie przeprowadzenia telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). Jednostką Prowadzącą jest Centrum Informatyczne TASK. Szczegółowe … Kontynuuj

Więcej...