Miło nam poinformować, że projekt Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji zyskał aprobatę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i został zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane … Kontynuuj

Więcej...